HydroHands

Gebruiksklare oplossing voor een snelle ontsmetting van de handen zonder gebruik van water.
Solution prête à l'emploi pour une désinfection rapide des mains sans utiliser d'eau.